خرید(نمونه سوالات آزمون دوره نهضت سواد آموزی-سری1)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان .نمونه سوالات آزمون دوره نهضت سواد آموزی-سری1. وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.//نمونه سوالات آزمون دوره نهضت سواد آموزی-سری1|50585342|iqd40217142|

سری1)


این مجموعه مناسب برای آموزگاران نهضت سوادآموزی و همچنین سوادآموزان دوره سواد آموزی جهت آمادگی آزمون می باشد.در این مجموعه بیش از 100 سوال و چند دوره سوادآموزی که شامل:


+ سوال جمله سازی و انشا تعداد 16+17 سوال دوره سوادآموزی


+ جمله سازی و انشا دوره سوادآموزی تعداد 8+7+3+12+4+8+8 سوال


+ ریاضی دوره سوادآموزی تعداد 14+13+27+14+12 سوال


+ املا سوادآموزی 4 دوره سوال

این فایل را می توانید از قسمت زیر دانلود نمایید:
مطالب دیگر:
پاورپوینت الگوپاورپوینت خوشنویسان نامی ایرانیپاورپوینت جامعه پذیریپاورپوینت جامعه شناسی فرهنگجزوه اندیشه هاي سیاسی غرب، ایران و اسلام (بخش دوم)جزوه اکولوژي زراعی رشته مهندسی کشاورزی زراعتجزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی رشته مهندسی کشاورزی زراعتجزوه گیاهان علوفه اي و صنعتی رشته مهندسی کشاورزی زراعتجزوه طرح آزمایشات کشاورزي رشته مهندسی کشاورزی زراعتجزوه غلات و دیم کاري رشته مهندسی کشاورزی زراعتپاورپوینت تاریخچه پزشکی قانونیجزوه اصول فقه رشته فقه و الهیات (بخش اول)جزوه اصول فقه رشته فقه و الهیات (بخش دوم)پاورپوینت نانوجزوه عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه و الهیاتجزوه مجموعه تست دروس زبان و عربی رشته فقه و الهیاتجزوه متون فقه رشته فقه و الهیات (بخش اول)جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات (بخش دوم)جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه و الهیاتپاورپوینت فيزيك نور و اتمجزوه تحقیق در عملیات پیشرفته رشته ریاضی کاربردیجزوه زبان تخصصی رشته ریاضی کاربردیجزوه آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردیجزوه تئوري سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانیجزوه دروس تخصصی بازرگانی رشته مدیریت بازرگانی