خرید(نمونه سوالات دوره hse ادواری در فنی و حرفه ای)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان .نمونه سوالات دوره hse ادواری در فنی و حرفه ای. وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید./نمونه سوالات دوره hse,نمونه سوالات دوره hse فنی و حرفه ای,نمونه سوالات دوره hse ادواری در فنی و حرفه ای/نمونه سوالات دوره hse ادواری در فنی و حرفه ای|41014042|iqd40217142|

198 سوال در رشته HSE

1-كدام گزینه مربوط به مثلث حادثه می باشد؟

**الف)ناخواسته–ناگهانی–برنامه ریزی نشده ب)ناخواسته –برنامه ریزی شده–ناگهانی

ج) زلزله –طوفان–سیل د) هیچكدام

2-عوامل گسترش آتش سوزی چیست؟

الف)افقی ب)عمودی ج)مواداشتعال ساز ** د)گزینه الف وب

3-زنجیره ادامه دهنده حریق كدامند؟

الف)رندان اكسیژن ب)دود ج)آسیب ریوی ** د)همه موارد

4-منابع آتش سوزی كدامند؟

الف)كشیدن سیگار ب)جرقه ج)وسایل ومنابع برقی **د)همه موارد

5-طریقه ایجاد برانتقال آتش سوزی كدام گزینه نمی باشد؟

الف)شیمیایی ب)الكتریكی ج)مكانیكی **د)كپسول آتش نشانی

6-برای بردن ساكنین به محیط امن چه مواردی لازم است؟

الف)تعداد خروجی های كافی ب)افراد وتجهیزات آتش نشانی

ج)تشخیص آتش وآژیرخطروفراهم **د)گزینه الف وب

7-طبقه بندی انواع آتش سوزی كدامند؟

**الف)KوFوEوDوCوBوA ب)ناشی از مایعات قابل اشتعال

ج)تشخیص واعلام خطر د)گزینه ب وج


مطالب دیگر:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مدرسه هوشمندمبانی نظری کیفیت زندگیمبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی در روانشناسیمبانی نظری و پیشینه تحقیق زیبایی شناختیمبانی نظری و پیشینه تحقیق روانشناسی رنگ کودکانمبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه دلبستگی در روانشناسیمبانی نظری و پیشینه تحقیق درگیری شغلینقشه اتوکدی بیمارستان 100 تخته (پلان دوبعدی و سه بعدی)مبانی نظری و پیشینه تحقیق روانشناسی حافظهمبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری سازمانیمبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی روانشناختی کارکنانمبانی نظری تحقیق فلسفه آموزش و پرورشمبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فلسفه برای کودکاننقشه 3 بعدی کامل پل کابلی در اتوکدمبانی نظری و پیشینه تحقیق واقعیت درمانی گلاسرمبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلیچارچوب نظری و پیشینه تحقیق یادگیری و ارزشیابیدانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانیمجوعه مقالات آموزش باز و آموزش از راه دورچارچوب نظری و پیشینه تحقیق مهارت های یادگیرنده الکترونیکیچارچوب نظری و پیشینه تحقیق مهارت یادگیری الکترونیکیکتاب دانستنی هایی درباره فضاکتاب اموزش زبان فرانسهکتاب حسابداری عمومی مقدماتیکتاب همه چیز درباره راه اندازی کسب و کار موفق از صفر تا صد