خرید(دانلود تحقیق خوشنویسی دوره صفویه)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان .دانلود تحقیق خوشنویسی دوره صفویه. وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید./خوشنویسی در دوره صفویه ,قرآن خطی نفیس و منحصر به فرد,خوشنویسی قرآن خطی ,خوشنویسی منحصر به فرد/دانلود تحقیق خوشنویسی دوره صفویه|40191185|iqd40217142|

خوشنویسی در دوره صفویه

مقدمه :

بعد از اسلام در ایران هفت نوع خط معروف وجود داشته كه اگر هنرمند خوشنویسی قادر بود این هفت خط را كامل بنویسد سمت استادی داشت و او را در حد كمال و «هفت خط» می‌نامیدند.

خطهای هفت گانة اسلامی كه در ایران متداول بوده و هست به ترتیب قدمت عبارت‌اند از: خط كوفی، خط محقّق و ریحان، خط ثلث، خط نسخ، خط تعلیق و دیوانی، خط نستعلیق و خط شكسته نستعلیق كه رقعه را نیز باید به این جمع اضافه نمود. هر كدام از این خطها مشتقات و گونه‌های مختلف دارد.

تاریخ خط فارسی را با تاریخ تحول خط عربی همزمان می دانند زیرا با ظهور دین اسلام و گسترش آن در ایران خط عربی كوفی جایگزین خط پهلوی شد.

خط كوفی در ابتدا بدون نقطه و اعراب بود اما در سال 69 هجری قمری ابوالاسود دولی از شاگردان حضرت علی (ع) براین خط اعراب نهاد و دیگری به نام نصر بن عاصم نقطه گذاری كرد.

در اصفهان تا قرن دوم هجری خط همان خط پهلوی بود كه از عهد ساسانیان رایج بود و تا سال 132 هجری قمری تغییری در خط معمول این شهر پیدا نشد.

با روی كار آمدن عباسیان و قدرت یافتن ابومسلم، برای اولین بار خط اسلامی در شهر اصفهان متداول شد و به تدریج مكاتیب عمومی از خط پهلوی به خط اسلامی تبدیل شد.

قرن پنجم و ششم زمان رواج خط كوفی در اصفهان است. از قرن هفتم هجری استقبال از این خط به شدت كاهش یافت. اما متروك نشد.

آخرین نمونه این نوع خط در كتیبه دور گنبد امامزاده جعفر است كه تاریخ آن 725 هجری قمری است.

از اوائل قرن پنجم رواج خط نستعلیق كه خط تحریری خاص ایرانی بود شروع شد و در قرن ششم و هفتم رواج كامل یافت بطوری كه اكثر كتب فارسی و برخی از كتب عربی با این خط نوشته می شد.

چکیده :

دوره صفویان از درخشان ترین ادوار ترقی و تكامل خطوط مختلف ایرانی بویژه ثلث، (نسخ) و (نستعلیق) است.

در این زمان بیشتر شاهان و شاهزادگان و رجال و امراء صفویه خود خوشنویس بوده اند و خطاطان و اساتید خوشنویس از احترامی ویژه برخوردار شدند و مكتب خط و خطاطی در این شهر دائر شد و این شهر در حدود 4 قرن مهد بزرگترین خطاطان و خوشنویسان شد.

خط نستعلیق در دوران صفویه به آنچنان جایگاهی رسید كه نه تنها در ایران و افغانستان (كه در آن هنگام جزئی از ایران بود) بلكه در ممالك مجاور و دور دست همچون هندوستان و عثمانی و مصر و عربستان نیز طرفدارانی پیدا كرد و اساتید بزرگی مانند میر معزكاشی نستعلیق نویس بزرگ دوران شاه عباس اول به هند سفر كرد و این خط را در آن كشور رواج داد.

دوران صفویه زمان رونق خط ثلث نیز هست.

در ادامه مقاله بیشتر با رشد این هنر در دوره صفویه آشنا می شویم .


مطالب دیگر:
پاورپوینت تأمین مالی طرح‌های خطر‌پذیرپرسشنامه عزت نفس دانش آموزان کوپر اسمیت doc با نمره گذاری، روایی و پایاییپاورپوینت مرحله شناخت و توصیف سازمان در مدیریت برنامه ریزی استراتژیکپرسشنامه عملکرد خانواده 53 سوالی با روایی و پایاییپرسشنامه محقق ساخته عوامل استرس زای چالشی با روایی و پایاییپرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه محقق ساخته مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه فوق برنامه دانشجویانپرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992 با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه کمال گرایی اهواز با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه محقق ساخته استراتژی های بلوغ سازمانی با روایی و پایاییپرسشنامه محقق ساخته تجربه خشونت دانشجویان متاهل در کودکیپرسشنامه محیط کلاس و مدرسه جانسون و استیونس با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه عزت نفس فرزندان روزنبرگ word با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه مهارت های ارتباطی وکیلی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه میل به طلاق روزولت و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه ناسازگاری زناشویی اسپانیر با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه سنجش نگرش جنسی با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه نگرش به خوردن گارنر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه باورهای فراشناختی نوجوانان (MCQ-30)پرسشنامه هوش چندگانه مدیران گاردنر با روایی و پایاییدانلود پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو کاستا و مک گری با روایی و پایاییپرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی