خرید(دانلود پاورپوینت: بررسی هنر و معماري در دوره ساسانيان و آثار معماری برجسته دوره ساسانی)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان .دانلود پاورپوینت: بررسی هنر و معماري در دوره ساسانيان و آثار معماری برجسته دوره ساسانی. وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید./دانلود پاورپوینت: بررسی هنر و معماري در دوره ساسانيان و آثار معماری برجسته دوره ساسانی/دانلود پاورپوینت: بررسی هنر و معماري در دوره ساسانيان و آثار معماری برجسته دوره ساسانی|30017962|iqd40217142|

فرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 40اصولاً همه ادیان ایرانی پیش از اسلام مبتی بر دو اصل خیر و شر یا هرمزد و اهریمن است . منتهی فرقی که با هم دارند در کیفیت و مدت آمیختگی شر با خیر است . در دین زرتشتی سرانجام خیر بر شر و هرمزد بر اهریمن غلبه خواهد کرد ولی در ادیان دوگانه پرستی دیگر چنین نیست .

هر دینی برای رهایی از شر ، فلسفه ای دارد . بعضی از متفکران دورة ساسانی که راه آسانتری برای رستگاری بشر می جستند ، چون دین مزدیسنی را جوابگوی پرسشهای خود ندیدند به بدعت در آن دین پرداخته و ادیان نوینی را بنیاد نهادند که مبنای همة آنها بر دوگانه پرستی است ، مهمترین این ادیان عبارتند از :

زروانیمانویمزدکی

در دورة ساسانی هنر معماری نسبت به مجسمه سازی و نقاشی در درجة اول قرار داشت . آثار اولیة معماری ساسانی شباهت بسیاری به معماری دورة پارتی دارد . از بناهای ساسانی در قرن سوم میلادی ، کاخ اردشیر در فیروزآباد است .

یکی از آثار دورة ساسانی طاق کسری است که بقایای دربار معروف خسرو اول و دوم در تیسفون می باشد . این طاق اکنون در کناردجله در نزدیکی بغداد در جایی به نام سلمان پاک قرار دارد .

در فاصلة یکصد کیلومتری تیسفون قصر دستگرد قرار داشته خسرو دوم پرویز بوده است . دیگر کاخ شیرین است که خسرو دوم آن را برای زن محبوب خود شیرین بنا کرده است و هنوز آثار آن در شهری به نام قصر شیرین باقی است .

یکی از جالبترین آثار تاریخی ، غاری است که در صخره ای در طاق بستان کنده اند و شکارگاه خسرو دوم را نشان می دهد . این آثار در مدخل شهر کرمانشاهان هنوز باقی است . یکی از آنها شاپور اول را نشان می دهد که والرین در جلوی او به زانو درآمده و سیریادیس امپراتور جدید روم در حال احترام به پیش شاپور ایستاده است . در غار شاپور نیز مجسمة بزرگی از شاپور اول پیدا شده که اکنون در آن غار برپا است.محتواي هنر در ايران باستان بخصوص در عهد ساساني به طور کامل طبقاتي بود و سه مقصد عمده را پی مي‌گرفت.اول آنکه هنرمندان در اين دوره پيوسته در عظمت بخشيدن به حكومت ساساني مي‌كوشيدند و به بياني ديگر می توان گفت كه «آرمان گرايی در اجرا» سرلوحه خواست هنرمند قرار داشت. مشخص است كه در اينجا از آن فرديتِ سيال و خلاق هنرمند اثر و خبري نيست؛ چه او وظيفه دارد تا همگان و همگنان در برابر آنچه او مي‌آفريند به حيرت واداشته شوند و به تكريم حكومت بپردازند. به طور يقين، در هنر ساسانی علايق و سلايق گروه محدودی از جامعه لحاظ مي‌شد و هنرمندان به اعتبار اينكه تا چه حد در برآورده‌سازي آمال دربار و حلقه‌هاي متصل به آن سهم داشته باشند در برابر نظر و تشويق اربابان قدرت بودند.

معماری ساسانی نیز، با گنبدها و ايوانهای باشكوه و عظيم، در صدد نمايش دادن شكوه و عظمت حكومت بود. اين معماری تا حدودی ريشه‌ها و شيوه‌هاي خود را از معماري هخامنشي و تا حدودی از شيوه‌های هنری و معماری يونان باستان برگرفته بود. از بناهای معروف ‌این دوره می ‌توان به كاخ اردشير در «فيروزآباد» و قصر پادشاهان ساساني در «تيسفون» (نزديكی بغداد) اشاره كرد.دوم آنکه هنر در دوره ساساني توجيه و تبيين و تفسير اصول اعتقادی آن دوره بود، به نحوی که يكي از محورهای مهم‌ نگرشي هنر ايراني – بهدینان تنازع و تعرض ايزدان و اهريمنان است كه در عقايد اوستايی و اساطيری ايرانيان اهميت بسزايی دارد.ايرانيان باستان همواره با تاريكي در ستيز و با نور در وفاق و وفاداري به سر مي‌برده‌اند. اهورا مزدا منبع و مبدأ نور و اهريمن، از آن حيث كه به جهان جسماني نزديك است، مبدأ تاريكي است. اتصال دو عالم جسماني و روحاني به واسطه عالمی برزخی و بينابيني است كه ايرانيان باستان در تصوير كردن آن مي‌كوشيدند. اين‌گونه تلقی در هنر ماني كه خود التقاط و اختلاطي از هنر مسيحي و بودايي و تفكر ثنويت‌گراي دین باستان ایران است به اوج مي‌رسد. هنر ماني در نقاشي به كمال رسيد و كتاب مصورش به نام «ارتنگ» يا «ارژنگ» معجزه دين او به شمار مي‌آيد. بنا به تلقي مانويان، هر آنچه در عالم زيباست، شايان پرستش است.

سوم آنکه هدف ديگر هنر مفرح كردن و لطافت بخشيدن به زندگاني طبقات حاكم بود. اين هدف را هم ادبيات و هم موسيقي به جد پی مي‌گرفتند. برای نمونه، داستان خسرو و غلام او امروزه برای تاريخ‌نويسان سندی تاريخی به حساب مي‌آيد و از رهگذر خواندن آن مي‌توانند دربار ساسانی را تجربه كنند، ولی در آن دوران سرگرمیهای فراواني داشت. داستان «گفتگوي بز و خرما» و همچنين «كتاب شطرنج» هر دو از كتابهاي سرگرم كننده آن زمان به حساب مي‌آيد. كتاب «كليله و دمنه» هم از كتابهای معروف اين دوران است كه طبيبي درباري به نام «برزويه» آن را از هندي به فارسي برگرداند. «كارنامه اردشير بابكان» نیز داستان مبارزه‌هاي او برای رسيدن به پادشاهی و تخت و تاج است.

هنر ساساني به طور كلي در خدمت دربار بود و هنرمندان خدمتگزارانی بودند كه اراده هنری خود را مصروف خوشامد و پسند درباريان و برجسته‌سازی احوالات و ذكر اوصاف فرمانروايان كرده بودند. البته گاهی مايه نخستين برخی از داستانهايی كه در ادبيات ساسانی به چشم مي‌خورد از فرهنگ عامه گرفته مي‌شد، اما اين به علت رويكرد مردمي هنر و ادبيات نبود؛ زیرا در مجموع آثار هنري براي التذاذ و انبساط خاطر اميران و اعيان پديد مي‌آمد.

مطالب دیگر:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نارضایتی بدنی 75 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش نارضایتی بدنیپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه نارضایتی بدنیپیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد نارضایتی بدنیمبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل نارضایتی بدنی 74 صفحهمبانی نظری و پیشینه تحقیق نارضایتی بدنی و اختلالات روانی 72 صفحهمبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی و نارضایتی بدنی 94 صفحهعوامل موثر بر نارضایتی بدنی در افراد و رابطه آن با متغیرهای دیگرویژگی های شخصیتی و عوامل به وجود آورنده شخصیتبررسی و تشریح انواع نظریه های شخصیتساختار شخصیت و بررسی نظریه عاملی شخصیتی نئوویژگی های شخصیتی و بررسی انواع نظریه های شخصیتاهمیت هیجان و هوش هیجانی و ضرورت توجه به آنرویکردها و مدل های هوش هیجانیاصطلاح شناسی هوش هیجانی ریشه های تاریخی آندیدگاه ها و نظریه های هویتنظریه های یادگیری و تاثیر انگیزش بر آنمبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی نوجوانانتحقیق جامع و کامل با موضوع ادراکپاورپوینت (اسلاید) ادراکپاورپوینت نقش ارتباطات در مدیریت رفتار سازمانیپاورپوینت پدیده ریزگرد ها ( گرد و غبار) در ایران دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حل مسئله 54 صفحهدانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حل مسئلهپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه حل مسئله