خرید(بررسی معماري ايران در دوره قبل و بعد از اسلام و معماري ايران در كشور هاي اسلامي)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان .بررسی معماري ايران در دوره قبل و بعد از اسلام و معماري ايران در كشور هاي اسلامي. وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید./بررسی معماري ايران در دوره قبل و بعد از اسلام و معماري ايران در كشور هاي اسلامي/بررسی معماري ايران در دوره قبل و بعد از اسلام و معماري ايران در كشور هاي اسلامي|30014021|iqd40217142|

معماري در دوره ماد و هخامنشي• اصول معماري ايرانيبه طور كلي اصول معماري ايرني عبارتند از :1ـ مردم واري : يعني داشتن مقياس انساني كه آن را مي توان در عناصر مختلف معماري ايران مشاهده كرد . به طور مثال اگر سه دري ( اتاق خواب ) را در نظر بگيريم، اندازه ي ان بر حسب نيازهاي مختلف يك زن، مرد، بچه يا بچه هاي آنها، لوازم مورد نياز و … در نظر گرفته شده است يا براي جلوگيري از گزند گرماي زياد ايران، ديوار را دو پوسته مي ساختند و يا نور را از سقف مي گرفتند.2ـ پرهيز از بيهودگي : در معماري ايران بر اين اصل تاكيد فروان شده است، به عنوان مثال نصب مجسمه ها كه در اغلب بناهاي سرزمين هاي ديگر معمول است در معماري ايراني وجود ندارد.3ـ نيارش : اصطلاحي است در معماري و به كليه كارهايي اطلاق مي شود كه براي ايستايي و پايداري بنا انجام مي گيرد. به عبارت ديگر، نيارش مجموعه اي است از امور محاسباتي و استاتيكي به انضمام مصالح شناسي و انتخاب و استفاده از مناسب ترين و كمترين مصالح. به عنوان مثال در گذشته بيشتر تكيه ي معماران بر اصول مهندسي بوده است و به نظر آنان هنگامي بنا زيبا بوده كه از لحاظ ايستايي نيز نمايان گر ايستا بودن خود باشد.در نيارش از مقياسي به نام « پيمون » استفاده مي شده است. پيمون يكي از ضوابطي بود كه براي تعيين تناسب بين اجزاي بنا رعايت مي شد. با استفاده از نيارش و پيمون، سه مرحله ي مهم طرح ، محاسبه و اجرا به بهترين نحو انجام مي يافت به طوري كه طرح زيبا، محسبات صحيح و اجرا نيزساده مي شد.4ـ خود بسندگي : به عبارتي، خود كفايي است و به مفهوم استفاده از حداكثر امكانات موجود و در دسترس و مصالح بوم آورد است. به اين تريتب كار با سرعت بيش تر انجام شده و مصالح با طبيعتاطراف خود هماهنگي بيش تري داشته است.5ـ درون گرايي : يعني به دليل وضع جغرافياي خاص بساري از مناطق ايران، مانند خشكي، بادهاي مختلف، و شن هاي روان و … امكان ساخت بناهاي برون گرا نبوده است. به عنوان مثال در نقشه تخت جمشيد «درون گرايي » كاملاً ديده مي شود.• شيوه هاي معماري ايرانيبه طور كلي معماري ايراني داراي شش شيوه مي باشد كه دو شيوه ي آن مربوط يه معماري قبل از اسلام و چهار شيوه ي بعدي آن مربوط به معماري بعد از اسلام مي باشد. اين شيوه ها عبارتند از :شيوه هاي معماري ايرانمعماري قبل از اسلام معماري بعد از اسلامدر اين بخش به بررسي شيوه هاي معماري در قبل از اسلام مي پردازيم :الف ـ شيوه ي پارسي : اين شيوه مربوط به زمان مادها تا حمله ي اسكندر يعني از قرن 8 تا 3 ق.م مي باشد .مهم ترين خصوصيات شيوه ي پارسي عبارت است از:1ـ استفاده از سنگ هاي بريده، منظم و گاهي صيقل خورده و بهره گيري از بهترين نوع مصالح از لحاظ مرغوبيت، رنگ و دوام از هر جاكه ميسر بوده است.2ـ آماده كردن پي بنا با سنگ ريزه و سنگ لاشه و قرار گرفتن بناي ساختمان بر روي سكو و تخت گاه.3ـ نهادن ستون ها در حداكثر فاصله ي ممكن و تا ارتفاع بسيار چشم گير و آرايش سرستون ها با جزئياتي كه براي تحمل بار سقف چوبي كاملاً متناسب و منطقي باشد.4ـ پوشش با شاتير، تير و تيرچه ي چوبي سخت و بريده و درودگري شده.5ـ آرايش ديواره هاي اطراف پلكان هاي كوتاه و مال رو با نقش هاي برجسته و كنگره هاي زيبا و متناسب.6ـ ساختن ديواره هاي جدا كننده با خشت خام و آرايش داخلي و خارجي آن با كاشي رنگي لعاب دار.7ـ پرداختن فرش كف با بهترين مصالحي كه در آن روزگار يافت مي شده است.8ـ تعبيه ي سايبان و آفتاب گير منطقي و ضروري براي ساختمان ها.• معماري در دوره ي مادهامادها در آذربايجان، حدود كردستان و لرستان، ري قديم و اصفهان مسكن داشتند. پارس ها با بوميان وهمسايگان نيرومند خود مانند « آشوريان » و « اورارتويي ها » (ourartou) به جنگ و ستيز پرداختند و ديه ها و مساكن اين نواحي را يكي پس از ديگري تصرف كردند و به دور شهرها بارو كشيدند. فرمانروايان قبيله هاي ماد در يك جا گرد آمدند و دولت هاي كوچكي تشكيل دادند. مادها به مدت 100 سال پايدار ماندند و از اوسط قرن 9 ق.م كم كم براي دولت نيرومند آشور مايه ي دردسر شدند.دولت ماد در سال « 550 ق.م » منقرض و جزو دولت پارس شد.سه ناحيه ي عمده ي دولت ماد عبارتند از:ـ همدانـ ريـ نسا (حدود كرمانشاه )هگمتانه يا همدان امروزي، پايتخت مادها، و نخستين شهر هخامنشي بود كه تا زمان اشكانيان نيز پايتخت تابستاني به شمار مي رفت. آثار مكشوفه ي معماري در هگمتانه، شامل برج، حصار و بناهاي عظيم خشتي، خبر از يك شهر يا دژ تابستاني مي دهد. شهر باستاني مكشوفه از لحاظ معماري و نيز از لحاظ تاسيات دفاعي و حفاظتي، داراي ويژگي هايي است كه در نوع خود كم نظير است. از ديگر آثار اين دوره مي توان از شهرهاي بيستون، كنگاور و اسپيدانه ( اصفهان ) نام برد. آثار معماري دوره ي ماد عبارتند از:ـ دخمه ي « داو دختر » در فارس.ـ دخمه ي « قزقاپان » يا قيزقاپان ( رباينده دختر ) در سليمانيه ي كردستان عراق.ـ دخمه ي « سكاوند » در كردستان.ـ دخمه ي « فخرگاه » در كردستان.ـ « گودين تپه » در جنوب شرقي كنگاور.ـ « تپه ي نوشي جان » در جنوب همدان.• معماري در دوره هخامنشيمطالب دیگر:
🔗بررسی بيماري‌هاي پوستي در ورزش هاي مختلف🔗بررسی بودجه و انواع و کنترل آن و مروری بر اهداف بودجه بندي🔗بررسی ربات امدادگر و تاریخچه و کاربردهای آن🔗بررسی ماشین نهای تراش و تراشکاری و روش کار و اجزای آنها🔗بررسی شناخت فرهنگها و لزوم آن در فروش و تجارت بين المللي🔗آشناییی با مفهوم خلاقیت و تقویت خلاقیت کودکان و مروری بر موانع رشد خلاقیت🔗بررسی رباتیک و ربات و تاریخچه آن ومعرفی ربات دونده روي سطح آب🔗بررسی ويژگي‌هاي فرهنگي ايل عشاير قوم بختياري🔗بررسی خودكارآمدي و راهبردها و نقش آن بر رفتار انسان و مروری بر استقلال عمل🔗آشنايي با انواع روش‌هاي چاپ و ماشینهای چاپ🔗بررسی انواع چرخدنده ها و نحوه کار آنها🔗بررسی منطقه ابهر و جغرافیای تاریخی و محله های آن🔗مطالعه زندگینامه بیهقی و معرفی آثار و ویژگیهای سخن او و مروری بر تاریخ بیهقی🔗بررسی مجمع عمومی عادی و وظایف آن و بررسی تاثير بازرسان بر عملكرد شركت ها🔗بررسی بانک سپه و فعالیتها و تسهیلات و خدمات آن🔗بررسی آموزش و پرورش در ایران باستان و نوین و دوران قاجار و سیر تحولات آن🔗بررسی سرنوشت روح پس از مرگ و عالم برزخ از نگاه قرآن و عالمان دینی و مروری بر تناسخ از دیدگاه اس🔗دورنماي تاريخي سياست هاي فرهنگي ملي فنلاند وابزارهاي اعمال آن🔗بررسی رباتیک و اجزا و انواع رباتها🔗ادغام شركت ها و مسائل حقوقی و مالیات آنها و بررسی اثرات ادغام شركت ها و مطالعه سیاستها و روشهای🔗بررسی اورانیوم و پیدایش و کاربردها و گونه های آن🔗بررسی پدیده رنگشن کمان و تحوه تشکیل آن🔗بررسی مفهوم آرمان گرایی و فلسفه و پیشینه فلسفی آن🔗بررسي منابع، اسناد و مدارك بر جاي مانده از اسداله علم🔗بررسی اسيلوسکوپ ديجيتال و اجزای آن